Metabolic Balance Recovery®

Behandeling, coaching, begeleiding

Metabolic Balance Recovery betekent letterlijk: herstel van het metabolisch evenwicht. Het metabolisch evenwicht is het belangrijkste energetische evenwicht in het menselijk lichaam.

Ons lichaam is een fijngevoelig instrument dat haarfijn reageert op energie-uitwisselingen met andere mensen. Die reactie laat ons lichaam beleven en ervaren, en zo nodig reageren onze hersenen door te denken of handelen. Het stimuleert van binnenuit een universele ontwikkeling op zowel lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel vlak. Dat is onze natuurlijke manier van leven, verbinden en ontwikkelen. Heel simpel en basaal. We hebben van nature dus niets externs nodig om ons optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat ontstaat allemaal vanzelf, doordat ons lichaam in harmonie functioneert, en de mensen energetisch in verbinding met elkaar leven.

Maar helaas is dat niet hoe de mensen momenteel leven. Mensen leven niet langer zoals van nature bedoeld is, in verbinding met elkaar. Het brein werd door de jaren heen steeds sterker gestimuleerd, waardoor de hersenen niet langer in overgave naar het lichaam functioneren. De energetische verbinding tussen het lichaam en de hersenen is verloren gegaan. In plaats van het universeel leven is er een breinleven ontstaan.

In het breinleven ontbreekt de harmonie tussen het lichaam en de hersenen waardoor de mensen niet langer beleven en ervaren, enkel denken en handelen. Onze zogenaamde “gevoelens” zijn impulsen afkomstig van het brein, die zorgen voor een sensatie in ons lichaam. Dat heeft niets met het beleven en ervaren van energieverandering te maken. Als ons lichaam niet op een natuurlijke manier gestimuleerd wordt door energie-uitwisseling kan het niet langer ontwikkelen, en wordt de werking ervan steeds zwakker. Uiteindelijk kunnen energieveranderingen weinig tot niet meer in het lichaam worden waargenomen, terwijl de hersenen steeds sterker worden. Zo zijn mensen steeds meer vanuit de hersenen gaan leven, en steeds minder vanuit de beleving van hun lichaam.

Alleen als er harmonie is tussen het lichaam en de hersenen kan het lichaam functioneren als een ingenieus systeem. Dan blijven mensen op een natuurlijke manier in balans, op zowel lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel vlak. Als de harmonie verloren gaat, is er geen natuurlijke balans en functioneert het menselijk lichaam niet optimaal. Dat is de bron van vrijwel alle klachten, kwalen en problemen waar we vandaag de dag mee kampen.

Het is dus essentieel om de mensen in verbinding met het lichaam te leren leven, zodat we de natuurlijke werking ervan kunnen herstellen. Dat doen we met Metabolic Balance Recovery®. MBR® omvat een unieke combinatie van behandeling, coaching en begeleiding. Een proces dat bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar samenvallen. Het is geen stappenplan dat we volgen en uitvoeren, maar een organisch proces van groei en ontwikkeling dat kan ontstaan door het lichaam op een natuurlijke manier te stimuleren. Door de intrinsieke motivatie van een persoon te stimuleren en van daaruit de ontwikkeling te starten kan iemand zich van binnenuit ontwikkelen en leren leven in overgave naar de natuurlijke werking van het lichaam. Er ontstaat rust in het hoofd, rust in het lichaam, een groot bewustzijn en een diepgaande universele ontwikkeling waarna iemand zijn of haar ware identiteit kan ontdekken. Dit alles vormt een solide basis voor geluk, gezondheid en een gebalanceerd leven.

Behandeling

Tijdens de behandeling stimuleren we het lichaam om van binnenuit een ontwikkeling in gang te zetten door middel van aanraking. We houden het lichaam vast en laten het resoneren (meetrillen) met die van de behandelaar. Daardoor wordt het lichaam energetisch gevoed en kan iemand zich van binnenuit ontwikkelen.

Coaching

Als het lichaam energetisch kan ontwikkelen versterkt de energetische werking ervan. Iemand kan de innerlijke belevingen van het lichaam leren kennen en daarnaar leren handelen. De zintuiglijke waarnemingen zullen steeds meer bijgevallen worden door de innerlijke belevingen, waardoor het beleven van energieveranderingen van binnenuit zal optimaliseren. Mensen gaan steeds beter begrijpen wat de taal van hun eigen lichaam is en leren daar met behulp van mijn coaching gehoor aan te geven. Zo kan de energetische verbinding met het fysieke lichaam optimaliseren en kunnen mensen van daaruit leren leven.

Begeleiding

Het implementeren van wat de mensen bij mij leren kan in het dagelijks leven nog problemen opleveren. Vaak is dat een van de meest uitdagende onderdelen van het leertraject. Als mensen bij mij zijn lukt het allemaal goed en begrijpen ze helemaal waar ze mee bezig zijn, maar in de samenleving staan zij soms voor uitdagingen. Dat is waar ik de mensen uitgebreid in ondersteun.

Extra informatie

Tijdens het MBR® proces zeg ik je niet wat je wel en niet moet doen maar leer ik je zelf leven vanuit wat passend is bij jou en ondersteun ik je in jouw ontwikkeling. Dat betekent dat ik je tijdens het proces soms zal spiegelen zodat je dingen van jezelf kunt zien waarvan je je niet bewust bent. Dat is niet altijd leuk maar is soms wel heel erg nodig. Je ziet namelijk niet altijd van jezelf wat je doet waardoor je je eigen ontwikkeling saboteert, dat leren inzien is nodig om te kunnen groeien.

Leren leven vanuit je lichaam, vanuit jezelf, vanuit wie jij werkelijk bent is niet in een paar stappen te bereiken en is een doorlopend proces van groei en ontwikkeling. Mijn taak als behandelaar is om jou te stimuleren, coachen en begeleiden in je ontwikkeling zodat jij zelf je eigen ontwikkeling kunt starten en mij in de toekomst niet meer nodig hebt. Het is geen “quick fix” maar een duurzame ontwikkeling die op de lange termijn blijvend zijn vruchten zal afwerpen.

LET OP!

✓ We maken géén gebruik van apparaten, medicijnen, diëten, supplementen of andere middelen. We stimuleren het fysieke lichaam een ontwikkeling in gang te zetten zónder het lichaam te manoeuvreren. Het proces verloopt op een geheel natuurlijke manier vanuit de mens zelf.

✓ Om het proces zo zuiver mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om niet meerdere behandelmethoden tegelijk te ondergaan ten tijde van een behandeltraject bij Ego Novi. Dat geldt in principe voor alle soorten behandelingen, maar omdat dit niet het stimuleren van de hersenen maar het lichaam betreft heeft dat nog extra veel invloed. Bovendien zou het de ontwikkeling ernstig vertragen en zou je er onvoldoende door groeien en ontwikkelen.

✓ Ieder mens is anders, ontwikkelt zich anders en heeft iets anders nodig. Hoeveel behandelingen er nodig zijn zal per persoon verschillen. De mate van overgave naar het proces is allesbepalend voor de duur van het traject. Transparantie tussen de behandelaar en de cliënt is daarin erg belangrijk.

Een behandeling kost € 75,- inclusief BTW en duurt 75 minuten.

REVIEWS