Metabolic Balance Recovery®

MBR® omvat een unieke combinatie van behandeling, coaching en begeleiding die deels met elkaar samenvallen. Het is geen stappenplan dat we volgen en uitvoeren, maar een organisch proces van groei en ontwikkeling. We maken daarbij géén gebruik van apparaten, het opvolgen van bepaalde leefstijladviezen, supplementen of andere hulpmiddelen. We stimuleren het fysieke lichaam een ontwikkeling in gang te zetten zónder het lichaam te manoeuvreren. Het proces verloopt op een geheel natuurlijke manier.

Voor wie?

Iedereen kan bij ons terecht, bijvoorbeeld:

✓ volwassenen, kinderen, ouderen (alle leeftijden)
✓ ouders en gezinnen
✓ therapeuten, coaches en behandelaars
✓ leraren, jeugdwerkers en begeleiders
✓ ondernemers
✓ koppels

Behandeling

We stimuleren het lichaam om van binnenuit een ontwikkeling in gang te zetten door middel van aanraking. We houden het lichaam vast en laten het resoneren (meetrillen) met die van de behandelaar.

Coaching

Als het lichaam energetisch kan ontwikkelen versterkt de energetische werking ervan. Je gaat steeds beter begrijpen wat de taal van je eigen lichaam is, en daar met behulp van onze coaching gehoor aan geven.

Begeleiding

Het implementeren van wat je bij ons leert kan in het dagelijks uitdagend zijn. Dat is waar wij je met de juiste begeleiding uitgebreid in ondersteunen.

✓ Het universeel leren leven is niet in een paar stappen te bereiken. Het is een doorlopend proces van groei en ontwikkeling. Onze taak als behandelaar is om jou te stimuleren, coachen en begeleiden in jouw proces, zodat jij jezelf leert ontwikkelen en ons in de toekomst niet meer nodig hebt. Het is geen “Quick Fix”, maar een duurzame ontwikkeling die op de lange termijn blijvend zijn vruchten zal afwerpen.

✓ Om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om niet meerdere behandelmethoden tegelijk te volgen ten tijde van een MBR® behandeltraject. Dat geldt in principe voor alle soorten behandelingen, maar heeft in dit geval extra veel invloed omdat dit een unieke behandelmethode betreft. Bovendien kan het de ontwikkeling ernstig vertragen.

✓ Ieder mens is anders, ontwikkelt zich anders en heeft iets anders nodig. Hoeveel behandelingen er nodig zijn zal per persoon verschillen. De mate van overgave naar het proces is allesbepalend voor de duur van het traject. Transparantie tussen de behandelaar en de cliënt is daarin erg belangrijk.

Een MBR® consult duurt 75 minuten en kost € 75,- inclusief BTW

Sommige mensen hebben behoefte aan een DEEP DIVE consult, waarbij we uitgebreid de tijd nemen om samen de diepte in te gaan. Dit kan ontzettend veel inzichten geven en is ondersteunend voor mensen die op zoek zijn naar wat ze nodig hebben. Het kan ook een goede kickstart zijn voor een MBR® traject.

Een DEEP DIVE consult duurt 225 minuten en kost € 199,- euro inclusief BTW

NIBIG

Ego Novi is aangesloten bij het NIBIG.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

WWW.NIBIG.NL

BALENS

Ego Novi is aangesloten bij BALENS verzekeringen.

BALENS verzekeringen is een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar die zich richt op de complementaire, alternatieve geneeswijzen en welzijns- en gezondheidstherapeuten. 

WWW.BALENSVERZEKERINGEN.NL

REVIEWS