Welkom bij Ego Novi

Mijn naam is Nicole van den Ouweland, grondlegger van Ego Novi. Een enthousiaste jonge vrouw die geen enkele uitdaging uit de weg gaat, en met beide benen op de grond staat.

Een levenslange zoektocht naar mezelf heeft me over ontzettend veel paden van persoonlijke ontwikkeling geleid. Van jongs af aan heb ik me niet prettig gevoeld in mijn lichaam, wat de nodige mentale en emotionele klachten gaf, en ervoor zorgde dat ik altijd op zoek was naar “een ontbrekend puzzelstukje”. Het laatste stukje van een ingewikkelde puzzel die mij in mijn zoektocht naar heling, rust en zingeving zou kunnen helpen, of waardoor ik een vorm van geluk zou kunnen ervaren. Ik heb echt van alles geprobeerd maar kwam in essentie nooit verder dan het toepassen van verschillende vormen van kennisvergaring en gedragsverandering. Dat resulteerde in het naleven van allerlei leefstijladviezen, zoals bijvoorbeeld het op peil houden van mijn gezondheid, het in toom houden van de grillen van mijn geest en het ontleden van alles dat ik voelde, dacht en deed. Er ontstond een reeks opeenvolgende handelingen die ik steeds herhaalde en die mij lieten leven vanuit een aangeleerde leefstijl, en in de kern niets deden met hoe ik me diep van binnen voelde. Een vorm van symptoombestrijding zonder de kern van het probleem aan te pakken.

Ondanks de langdurige zoektocht heb ik in mijn leven nergens passende aansluiting gevonden, iets dat mij kon helpen met de nare gevoelens, de overmatige gedachten en de levensvragen die zich bevonden in de diepte van mijn binnenwereld. Ik had dan ook geen andere keus dan op onderzoek uit te gaan. Niet door informatie van anderen over te nemen en de geijkte paden van het brein te bewandelen, maar door de innerlijke belevingen van mijn lichaam te leren volgen.

De ontdekkingsreis die daarop volgde leerde mij inzien hoe belangrijk het is om energetisch in verbinding met je lichaam te leven, en niet enkel vanuit de breinactiviteit van de hersenen. We leven veel te veel vanuit de aansturing van de hersenen en benutten de natuurlijke intelligentie van ons fysieke lichaam weinig tot niet. Het overmatig leven vanuit ons brein stagneert de natuurlijke energetische werking van ons lichaam, waardoor we de verbinding tussen beide verliezen. Dat zorgt op de lange termijn voor ontzettend veel klachten, kwalen en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

Die inzichten hebben mij laten beseffen dat de manier waarop we momenteel leven en ons trachten te ontwikkelen op de lange termijn niet helpend is in het bewerkstelligen van een gebalanceerd leven. De ontwikkeling die nodig is om een solide basis te leggen voor geluk, gezondheid en het vormen van een authentieke identiteit ontstaat door het leven in verbinding met je lichaam, en niet door een extern aangeleerde leefstijl.

Na vele jaren van beleving, ervaring en ontwikkeling ontstond er een duidelijk, realistisch inzicht op álles dat het leven omvat. Die inzichten vormden een universele levensvisie, en dat werd het fundament voor Ego Novi, een platform voor universele ontwikkeling.

Om andere mensen te kunnen helpen vanuit de universele visie heb ik een nieuwe behandelmethode ontwikkeld (MBR®), een daarbij horende opleiding (MBR® training) en schreef ik een boek (Uomo Universale, de leerschool van de universele mens).

Iedereen met uiteenlopende klachten, kwalen of problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of spiritueel vlak kan bij mij terecht. Denk bijvoorbeeld aan mensen met depressie, burn-out, onrust, spanningen, slaapproblemen, identiteitsproblemen, rouwverwerking, traumaverwerking, gedragsproblemen, gevoeligheidsproblemen, integratieproblemen, relatieproblemen, PTSS, een overvol hoofd, weinig empathie, mensen die zich niet fijn voelen, die zich niet goed kunnen aanpassen en die geen geluk of zingeving ervaren.

De voorbeelden van voorgaande klachten, kwalen of problemen ontstaan in mijn visie doordat we energetisch niet in verbinding met ons lichaam leven. Door opnieuw in verbinding met je lichaam te leren leven kun je jezelf wederom optimaal ontwikkelen (algeheel welzijn), leren kennen (ware identiteit) en weer fijn voelen (geluk), waarna het lichaam zich weer kan herstellen (gezondheid). Er ontstaat rust op alle vlakken en je kunt weer leren leven zoals recht doet aan je ware menselijke aard. Niet langer leven vanuit strijd, weerstand, verzet en controle maar leven in overgave en acceptatie naar het leven en alles wat er op je pad komt.

Ik behandel, coach en begeleid:
✓ volwassenen, kinderen, ouderen (alle leeftijden)
✓ ouders en gezinnen
✓ therapeuten, coaches en behandelaars
✓ leraren, jeugdwerkers en begeleiders (iedereen die veel met mensen omgaat)
✓ ondernemers
✓ koppels

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

WWW.NIBIG.NL

BALENS

Ego Novi is aangesloten bij BALENS verzekeringen.

BALENS verzekeringen is een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar die zich richt op de complementaire, alternatieve geneeswijzen en welzijns- en gezondheidstherapeuten. 

WWW.BALENSVERZEKERINGEN.NL