Kinderen

Vandaag de dag gaat het met veel kinderen en hun ontwikkeling niet goed. Er zijn steeds meer kinderen met donkere gedachten, die ongemotiveerd zijn om voor zichzelf te zorgen, moeite hebben met genegenheid tonen, geen rust krijgen of geen rust vinden, aanhankelijk zijn, onzeker, in zichzelf gekeerd, druk en onrustig, verdrietig, vaak boos of niet weten hoe zich te uiten. Allemaal voorbeelden van kinderen die wellicht niet in verbinding met hun lichaam kunnen opgroeien, en daardoor een essentieel onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling missen.

Als kinderen zichzelf van jongs af aan niet optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen ze in een bepaald stadium van hun leven vastlopen. Het vastlopen speelt zich vaak direct af bij de eerste signalen die er zijn, bijvoorbeeld wanneer een kind zich anders gedraagt, of aangeeft zich niet prettig te voelen. Signalen die door ons over het hoofd worden gezien of worden beschouwd als onderdeel van “opgroeiende kinderen”. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in: leerproblemen, onrust in het lichaam en drukte in het hoofd, gedragsproblemen, somberheid, plas- of poepproblemen, slaapproblemen, slechte concentratie, snel afgeleid, weinig energie, moeite met zich uiten, niet kunnen aanpassen of zich ernstig afzetten tegen regels en gezag.

Ontzettend veel klachten, kwalen en problemen komen doorgaans aan het licht maar er wordt niet altijd voldoende gekeken naar de daadwerkelijke oorsprong ervan. Als kinderen niet tijdig de juiste hulp en begeleiding krijgen kunnen deze problemen zich opstapelen en naarmate het kind ouder wordt steeds sterker worden, waar ze veranderen in complexere problemen.

Dankzij de vele ervaringen die ik door de jaren heen heb opgedaan heb ik me kunnen specialiseren in het behandelen, coachen en begeleiden van kinderen, ouders en gezinnen. Desgewenst werk ik daarin samen met scholen en andere instanties. 

Een behandeling kost € 75,- inclusief BTW en duurt 75 minuten.

*Een behandeling voor kinderen kan vanaf 7 jaar. De kinderen mogen alleen of samen met een ouder, vertrouwenspersoon of begeleider de behandeling starten. Onder de 18 jaar hebben we altijd de schriftelijke toestemming van minimaal één van de ouders nodig.

*Een behandeling voor kinderen onder de 7 jaar wordt altijd gedaan samen met de ouder(s) en/of verzorgenden of zelfs zonder kind en alleen met de ouder(s) en verzorgenden. 

REVIEWS