Kinderen

Vandaag de dag gaat het ook met veel kinderen en hun ontwikkeling niet goed. Er zijn steeds meer kinderen met donkere gedachten, die ongemotiveerd zijn om voor zichzelf te zorgen, extreem aanhankelijk zijn, onzeker zijn, in zichzelf gekeerd, druk, verdrietig, boos. Er zijn kinderen met leerproblemen, onrust in het lichaam, druk in het hoofd, gedragsproblemen, somberheid, plas- of poepproblemen, slaapproblemen, slechte concentratie, snel afgeleid, weinig energie, moeite met zich uiten of zich ernstig afzetten tegen regels en gezag. Allemaal voorbeelden van kinderen die vastlopen in zichzelf, en daardoor een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling missen.

Als kinderen zich van jongs af aan niet optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen ze in een bepaald stadium van hun leven vastlopen. Het vastlopen speelt zich vaak direct af bij de eerste signalen die er zijn, bijvoorbeeld wanneer een kind zich anders gedraagt, of aangeeft zich niet prettig te voelen. Signalen die door ons over het hoofd worden gezien of worden beschouwd als onderdeel van “opgroeiende kinderen”. Ontzettend veel klachten, kwalen en problemen komen doorgaans aan het licht, maar er wordt niet altijd voldoende gekeken naar de daadwerkelijke oorsprong ervan. In het overgrote deel van de gevallen dienen ook de ouders hierin betrokken te worden.

Als kinderen niet tijdig de juiste hulp en begeleiding krijgen kunnen deze problemen zich opstapelen en naarmate het kind ouder wordt steeds sterker worden, waar ze veranderen in complexere problemen.
Bij EGO NOVI hebben we veel ervaring met het behandelen, coachen en begeleiden van kinderen, ouders en gezinnen. Zo nodig werken we daarin samen met scholen en andere instanties. 

INVESTERING:

Een MBR® consult duurt 60 à 75 minuten, en kost € 75,- inclusief BTW

  • het is mogelijk om meerdere kinderen in één behandeling mee te nemen
  • we behandelen geen kinderen onder de 12 jaar, zonder begeleiding van de ouders
  • in het overgrote deel van de behandelingen voor kinderen, adviseren we dat ook de ouder zich laat behandelen

REVIEWS