Visie

Het overgrote deel van de mensen denkt te weten wat het leven inhoudt op basis van wat ze kunnen waarnemen met hun zintuigen, maar ervaren niet wat het leven vanuit het energetisch vermogen van hun lichaam omvat. Er is een groot verschil tussen WAARNEMEN dat je leeft, door zintuiglijke waarnemingen die de hersenen voeden met informatie over de wereld om ons heen, en BELEVEN dat je leeft, door energieveranderingen die ons informatie geven over onze innerlijke belevingswereld. Alleen het samenvallen van beide maakt ons bewust van alles wat ons leven omvat. We noemen dat een UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.
Als we leven vanuit dat universeel bewustzijn, leven we UNIVERSEEL IN VERBINDING.

Als we universeel in verbinding leven, laten we ons leiden door de natuurlijke kracht en intelligentie van ons lichaam. Dat functioneert als ingenieus “SYSTEEM” van waarnemen, beleven, ervaren en verwerken, waardoor we ons moeiteloos kunnen ontwikkelen in de leerschool van het leven. We ontwikkelen ons energetisch vermogen (emotionele intelligentie), en ons analyserend vermogen (psychische intelligentie). Het samenvallen van beide zorgt voor een UNIVERSELE ONTWIKKELING en een interne balans, wat ons welzijn op een natuurlijke manier optimaliseert.
Er ontstaat een solide basis voor RUST, GELUK, GEZONDHEID & AUTHENTICITEIT.

Helaas leeft het overgrote deel van de mensheid niet universeel in verbinding. Het brein is overactief gaan functioneren ten opzichte van het lichaam, en zorgt voor een onbalans in de manier waarop we leven en ontwikkelen. Er is een breinleven ontstaan. In het breinleven laten we ons leiden door de kracht van ons brein. Er is geen interne balans, en we ontwikkelen enkel ons analyserend vermogen (psychische intelligentie). Dat heeft in de loop der jaren voor ontzettend veel klachten, kwalen en problemen gezorgd.
De gevolgen van het breinleven zijn DESASTREUS, reiken verder dan het oog kan zien, en worden onbewust en onbedoeld generatie op generatie doorgegeven.

De klachten, kwalen en problemen dwingen ons om externe hulp te consumeren. Dat stimuleert verbetering van het breinleven, maar er wordt in géén geval gewerkt aan het herstellen van de natuurlijke kracht en intelligentie van het lichaam. De oorsprong van het probleem blijft bestaan, waardoor we vroeg of laat tegen andere klachten, kwalen en problemen aanlopen.

EGO NOVI biedt hulpverlening in de vorm van universele ontwikkeling. Dat betreft een natuurlijke ontwikkeling, waarbij erfelijke eigenschappen, instincten en potentie van binnenuit worden gestimuleerd om te ontwikkelen. Daardoor kunnen we opnieuw leren leven vanuit de natuurlijke kracht en intelligentie van ons lichaam.