Visie

 

In 2016 startte ik een onderneming om mensen te behandelen met uiteenlopende klachten op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Daarbij maakte ik gebruik van een energetische behandelmethode: een holistische vorm van behandelen die zich richt op de energie van de mens.

Tijdens het vele behandelen kwam ik erachter dat ik meer zag, voelde en wist, dan wat ik tot dusver geleerd had. Het onderscheidde zich ook van de vele kennis die ik vanuit boeken, internet en cursussen leerde.

Door mijn waarnemingen samen te voegen ontstond er een compleet nieuwe visie op de mens en op de wereld: hoe we leven, hoe we leren, hoe we met elkaar omgaan en hoe we met onszelf omgaan.

Dat gaf mij het inzicht, dat de bekende behandelmethoden en leefstijladviezen helemaal niet aansluiten op wat de mens in essentie nodig heeft.

Veelal zijn mensen op zoek naar manieren om fysieke, emotionele en mentale klachten te reduceren, terwijl ik de onbalans ontdekte die deze klachten heeft veroorzaakt.

Door het enkel reduceren van de gevolgen van onbalans, missen we niet alleen de essentie van onze ontwikkeling, maar ook de essentie van ons bestaan.

De essentie van ons bestaan is onze vibratie, onze identiteit en ons bewustzijn.

VISIE

Een mens bestaat voor 80% uit energie en voor 20% uit een fysiek, tastbaar lichaam.

Als de energie en het fysieke lichaam resoneren ontstaat er een biologisch evenwicht in het menselijk lichaam. Wij noemen dat het metabolisch evenwicht.

Het metabolisch evenwicht reguleert alle verandering en omzetting in het menselijk lichaam. Dit bewerkstelligt een optimale gezondheid op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

De invloed van de energie op de cellen van het fysieke lichaam laten een lichaam leven, denken, voelen en handelen. Er ontstaat een bewustzijn.

INVOLUTIE

Zonder metabolisch evenwicht kan een mens niet gebalanceerd leven. De energie centreert zich volledig in het hoofd van de mens. De hersenen ontwikkelen zich, niet het fysieke lichaam.

De hedendaagse mens leeft in een neerwaartse spiraal van afbraak van het fysieke lichaam en leeft steeds meer een onbewust en automatisch leven vanuit patronen in de hersenen.

Groei en ontwikkeling die plaatsvindt vanuit deze patronen stimuleert enkel de aanmaak van nieuwe patronen. Dit is op de lange termijn geen leefstijlverbetering. Zo leeft een mens in een vicieuze cirkel.

MISSIE

Door het herstellen van het metabolisch evenwicht kan alle verandering en omzetting in het menselijk lichaam opnieuw gereguleerd worden.

Dit heeft als resultaat dat het fysieke lichaam zich gaat ontwikkelen, herstellen en aanpassen om een optimale lichamelijke, psychische, sociale en spirituele gezondheid te bewerkstelligen.

Herstellen van de onbalans waar de mens al decennia tegen vecht. Niet de gevolgen aanpakken, maar de oorsprong.

Door herstellen van het metabolisch evenwicht begint een mens met ontwikkelen vanuit zijn of haar essentie. Deze ontwikkeling vindt plaats vanuit een evenwichtig en gebalanceerd lichaam.

Authentiek, uniek en eigen gedrag kan vanuit de mens zelf ontstaan, door het opdoen van ervaringen en de uitwisseling met anderen.

Er ontstaat een zo volledig mogelijke ontwikkeling die recht doet aan de ware menselijke aard.

Email Adres

Locatie

Pastoor Heerkensdreef 12b
5552 BG Valkenswaard

Telefoon

085 009 1922

Sitemap

Ego Novi

Wie ben ik

Visie

Boek

Blog

Vlog

Lezing

Contact