Uomo Universale

De leerschool van de universele mens

Uomo Universale

Na jarenlang beleven, ervaren, leren en ontwikkelen heb ik een allesomvattende (universele) visie op het leven mogen ontdekken. Een visie die onze natuurlijke, universele manier van leven en ontwikkelen omschrijft. Ik vertel er alles over in mijn nieuwe boek: Uomo Universale, de leerschool van de universele mens.

Er is een grote groep mensen die staat te popelen om de volgende stap te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Die al ontzettend veel hebben geleerd, en hebben ervaren dat het huidige aanbod in persoonlijke ontwikkeling op de lange termijn niet helpend is. Zij zijn in overgave naar het onbekende, naar alles wat er op hun pad komt, en wachten hun tijd geduldig af. Dat zijn de mensen die mijn boek kunnen lezen zoals het bedoeld is. Zonder weerstand, en volledig in overgave. De manier waarop mijn boek gelezen wordt is allesbepalend voor de manier waarop de visie ontvangen kan worden, en of daar een interne ontwikkeling uit kan ontstaan.

Als ik met het naar buiten brengen van een nieuwe visie onze natuurlijke manier van leven wil stimuleren, is het essentieel dat ik het lichaam van de lezer kan bereiken. Alleen dan maak ik verbinding met de essentie van een persoon en omzeil ik de hersenen. Je kunt uit dit boek ontzettend veel ontwikkeling halen, mits je je bewust wordt van de manier waarop je het leest en wat jouw brein doet. Mits je de visie gaat begrijpen en je je kunt leren overgeven aan de energie van de woorden. Dan kun je het boek moeiteloos en zonder weerstand lezen en zal het een interne ontwikkeling stimuleren.

Om de lezer te stimuleren de energie van de woorden te beleven is het boek geschreven zonder tussenkomst van mijn brein. Iedere letter en ieder woord is geschreven in overgave, door de natuurlijke flow van mijn lichaam te volgen. Dat heeft niet geresulteerd in een perfect boek, maar wel in een heel bijzonder boek. Dat kun je beleven en ervaren tijdens het lezen, mits je brein in overgave is. Als het brein tijdens het lezen te sterk aanwezig is, ervaar je weerstand. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

vermoeidheid, hoofdpijn of misselijkheid ervaren.
bedenken wat je ervan vindt.
het vergelijken met andere boeken.
het “toetsen” aan de kennis die je al hebt.
je storen aan dingen in de schrijfstijl.
de letters en woorden niet goed kunnen zien.
je moeten concentreren en focussen om te kunnen lezen.
het willen beoordelen.
wat je leest op jezelf betrekken.
tijdens het lezen al bedenken hoe je het moet gaan doen.

Als je je hierin herkent, word je dan bewust dat dit het brein is dat tussenbeide komt. Dat kan gepaard gaan met strijd, weerstand en verzet en betekent dat je het onvoldoende met je lichaam beleeft. Het heeft niets met mij, het boek of de visie te maken, maar met de tussenkomst van jouw sterk ontwikkelde hersenen. Word je ervan bewust dat het gebeurt, accepteer het en ga verder in overgave. Denk er vooral niet over na.

Als je brein stopt met de natuurlijke werking van jouw lichaam te stagneren, zal je lichaam het vanzelf weer op de natuurlijke manier gaan doen. Dan kunnen we ons leven weer zoals van nature benaderen, waardoor geluk, gezondheid, rust en moeiteloos gebalanceerd leven opnieuw van binnenuit kunnen ontstaan.

Als het lichaam kan beleven, kan het lichaam ontwikkelen. Door het lezen van de woorden, zonder de energie ervan in je lichaam te beleven, is mijn visie enkel een verhaal. Dat zou ontzettend jammer zijn, omdat het zoveel meer is dan dat.

De kafttekst van het boek:


Door me jarenlang te verdiepen in de energetische werking van het menselijk lichaam, ons gedrag en de manier waarop we leven ontstond er in mij een nieuwe en overkoepelde visie op álles dat het leven omvat. Een duidelijke, verbindende visie en een realistisch inzicht over hoe mooi en eenvoudig het leven kan zijn, en waardoor het momenteel bij het overgrote deel van de mensen ingewikkeld en allesbehalve moeiteloos verloopt.
In dit boek vertel ik uitgebreid over mijn persoonlijke ervaringen en de inzichten die tot een nieuwe levensvisie hebben geleid. Dat doe ik door op een geheel eigen manier uitleg te geven over het ontstaan van de problematische en erg negatieve tijd waarin we leven, met daarnaast het advies hoe we hier weer uit kunnen komen.
Het is nodig om de mensheid wakker te schudden om de volgende stap te zetten in onze algehele ontwikkeling, zodat er een bewustzijn kan ontstaan dat verder gaat dan kennisvergaring en gedragsverandering én dat bijdraagt aan hoop, liefde, geluk en gezondheid.

Product Details -> Single Product Page One

De leerschool van de universele mens

This widget only works for the product page. In order to achieve, follow the steps: this Dashboard > Template > Theme Builder > Add New > Choose Template Type 'Single Product' > Create Template